Stomatološke Intervencije

  • • Skidanje kamenca u opštoj inhalacionoj anesteziji
  • • Ekstrakcija zuba
  • • Skraćivanje zuba kod glodara
  • • Oralna hirurgija