Hiruške Intervencije

  • • Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka
  • • Mekotkivna hirurgija
  • • Hirurgija tumora
  • • Hirurgija abdomena
  • • Carski rez
  • • Ortopedija