Eutanazija

Kada bol i patnja kod životinja ne mogu biti otklonjeni medikamentima, hiruškom operacijom niti bilo kojim drugim medicinskim tretmanom, poslednja opcija koja ostaje vlasnicima jeste eutanazija, tj. izazivana smrti pod kontrolisnim medicinskim uslovima na najbezbolniji način. Iako eutanazija predstavlja tešku odluku za vlasnike životinja, nekada je to najbolji pristup sa aspekta dobrobiti pacijenta.