Klinički Pregledi

 • • Opšti internistički pregled
  • • Pregledi po sistemima organa:
  • • gastrointestinalni sistem (Gastroenterologija)
  • • respiratorni sistem (Pulmologija)
  • • kardiovaskularni sistem (Kardiologija)
  • • endokrini sistem (Endokrinologija)
  • • nervni sistem (Neurologija)
  • • urogenitalni sistem (Urologija, Ginekologija)
  • • dertmatološki pregledi (Dermatologija)
  • • oftalmološki pregled (Oftalmologija)